Cywasgydd

  • Compactor

    Cywasgydd

    Mae cywasgwr dirgryniad yn fath o ddyfais weithio ategol o beiriannau adeiladu, a ddefnyddir ar gyfer adrannau ffyrdd, trefol, telathrebu, nwy, cyflenwad dŵr, rheilffyrdd ac adrannau eraill i gywasgu'r sylfaen beirianneg ac ôl-lenwi ffosydd. Mae'n addas yn bennaf ar gyfer crynhoi deunyddiau ag adlyniad isel a ffrithiant rhwng gronynnau, fel tywod afon, graean ac asffalt. Mae trwch yr haen ramio sy'n dirgrynu yn fawr, a gall graddfa'r cywasgiad fodloni gofynion sylfeini gradd uchel fel gwibffyrdd.